Nu är det snart dags för årets höjdpunkt i Fu.

Vy från Stampbude den 1 juni 2020 från 11 augusti 2023 - galet med vatten

En fin gammal bild från Fu 1928. Gamla dammen i Fuån nedströms vägen till Rättvik. Barbro Jannes Andersson t.v. och Täkt Gustav. Dammen användes som kvarndamm och blötläggning av korgvirke. Historisk bild från Zornsamlingarna.
Owe Hållmarker

En fin gammal bild från Fu 1928.

Gamla dammen i Fuån nedströms vägen till Rättvik.

Barbro Jannes Andersson t.v. och Täkt Gustav.

Dammen användes som kvarndamm och blötläggning av korgvirke.

Historisk bild från Zornsamlingarna.
Owe Hållmarker

Hemsidan är under uppdatering och fixning.

Ha tålamod!

Mer än tillräckligt vatten - bilden tagen 29 okt 2014.

Vattennivån i Siljan 

Länken

https://login.vattenreglering.se/m/vattenstand.asp

till aktuellt vattenstånd!

Mycket mer än tillräckligt vatten

samma brygga

vänstra bilden är från 11 aug 2023

och högra bilden tagen 29 okt 2014.

Senaste ändring 18 november 2023

Vi kommer att skärpa oss

och göra fler uppdateringar då det har hänt en hel del i byn 2023.

Louise & Christer

Fu-Fudal

Vill du kontakta oss skicka ett mail till info@fu-fudal.se

Denna hemsida är tänkt att vara en samlingsplats för bilder och skrifter om byn Fu-Fudal från gamla tider fram till idag.
Vi tycker att det finns stor anledning att åter försöka sätta byn "på kartan".

Vi vill framföra ett stort tack till Ivar Johansson- vars skrifter "Återblickar på livet i byn Nusnäs (del 1 och 2)"- varit en ovärderlig källa att ösa ur. Vi återger delar av dessa skrifter med Ivars benägna tillstånd. Hans material baseras till största delen på Hållås Evert Johanssons uppteckningar från 1950-60-talet. De flesta av dessa berättelser har under nämnda tidsperiod varit publicerade i Mora Tidning och/eller Falu-Kuriren, medan en del material är hämtat ur otryckta uppsatser och anteckningar förda av Hållås Evert.
Under avsnittet om fäbodar har vi även saxat delar ur "Projekt Runeberg" från Svenska Turistföreningens årsskrift 1905.

Tack även till Inga-Lill och Bertil Presthans, Anna och Arne Söderkvist och Eivor Nilsson för deras stora bidrag i form av bilder, skrifter och nedteckningar.

 Vi hoppas naturligtvis att även andra Fu-bor (nuvarande eller före detta) ska bidra med ytterligare material.