Samtliga bilder nedan kommer ifrån Bertil och Inga-Lill Presthans.

Tjärfabrik - okänt var

Tjärfabrik - okänt var

Enl. Lis-Lars Jonsson i Fu fanns en tjärfabrik som byggdes 1909, i sågverksområdet norr om vägen till Nusnäs.

Senare lät Emil Bengts bygga en ny fabrik på den södra sidan om nusnäsvägen. Den byggdes enl.Lis-Lars av Jan Munter (Munter-Jan) med sönerna Rudolf och Tage. Det var en modernare variant med tre behållare som kunde skiftas, så att man laddade tomma behållare med sönderhuggna stubbar, medan man eldade under och tappade en annan behållare på tjära. Man arbetade i skift där ett lag bestod av Majs-Gösta Karlsson och Stikå-Ville Andersson.

Tjärfabriken i Fu - den nyare??

Tjärfabriken i Fu - den nyare??

Stubbrytning

Stubbfragmentering

Skiss på tjärränna