Sågen

Flygfoto över sågen troligen tagen 1949. Här ser man att det fanns en egen damm vid sågen. Längst ner till höger tjärfabriken? Nedanför bilden går järnvägen.

Flygfoto över sågen troligen tagen 1949. Här ser man att det fanns en egen damm vid sågen. Längst ner till höger tjärfabriken? Nedanför bilden går järnvägen.

Förfallna byggnader - upplag som ligger närmast järnvägen. Foto LR nov 2010.

Förfallna byggnader - upplag som ligger närmast järnvägen. Foto LR nov 2010.

Det förfallna byggnaden var Fusågens justeringsverk. Istället för att riva den så sattes den i brand (en godkänd sådan!) 30 mars 2011. Foto Bertil Presthans

Det förfallna byggnaden var Fusågens justeringsverk. Istället för att riva den så sattes den i brand (en godkänd sådan!) 30 mars 2011. Foto Bertil Presthans

När LR kom dit hade det mesta brunnit ner.

När LR kom dit hade det mesta brunnit ner.

Bengts såg - enligt Inga-Lill Presthans sysselsatte sågen, korgfabriken och tjärfabriken över 100 personer.

Bengts såg - enligt Inga-Lill Presthans sysselsatte sågen, korgfabriken och tjärfabriken över 100 personer.

Sågdammen 1960 - foto Arne Söderkvist

Sågdammen 1960 - foto Arne Söderkvist

Fu sågen 1982 - foto Arne Söderkvist

Fu sågen 1982 - foto Arne Söderkvist

Boggs Grus AB äger sedan 2002 fastigheten närmast vägen och Rolf Mossbäck Trävaru AB äger själva sågen sedan 2005.

Boggs Grus AB äger sedan 2002 fastigheten närmast vägen och Rolf Mossbäck Trävaru AB äger själva sågen sedan 2005.

Patrons-Jerk i Fu (Gunnars Erik Johnsson) är den första kända ägaren till sågen i Fu. Han sålde den sedan till Emil Bengts i Nusnäs som sedermera flyttade till Patrons-Jerks före detta hem vid den norra dammkanten. Jerk hade då flyttat till Holen i Orsa, där han byggde upp en ny såg nere vid sjön. 
Detta är en bild från Bengts såg och korgmakeri.

Patrons-Jerk i Fu (Gunnars Erik Johnsson) är den första kända ägaren till sågen i Fu. Han sålde den sedan till Emil Bengts i Nusnäs som sedermera flyttade till Patrons-Jerks före detta hem vid den norra dammkanten. Jerk hade då flyttat till Holen i Orsa, där han byggde upp en ny såg nere vid sjön.
Detta är en bild från Bengts såg och korgmakeri.

Kontoret på Bengts såg

Kontoret på Bengts såg

Fu sågen 1977 - foto Arne Söderkvist

Fu sågen 1977 - foto Arne Söderkvist

Fu sågen 1985 - foto Arne Söderkvist

Fu sågen 1985 - foto Arne Söderkvist

Bild från vägen tagen dec 2009 (LR)  den nya byggnaden byggd 200? av Rolf Mossbäck Trävaru AB.

Bild från vägen tagen dec 2009 (LR) den nya byggnaden byggd 200? av Rolf Mossbäck Trävaru AB.

Nytt virkesskydd som uppfördes mycket snabbt i böran av november 2010. (LR)

Nytt virkesskydd som uppfördes mycket snabbt i böran av november 2010. (LR)