Andra sidan bron 5 dagar senare. . .det brusar våldsamt! Det mesta av snön i markerna är borta på bara några dagar. Men det är väldigt sankt i markerna. Isen runt kanterna är kvar här och där men det var inte länge sedan så man inte såg någonting av ån. Våren kommer snabbt nu och tranorna har varit här i över en vecka!