Vill du bli Medlem?

Skicka ett mail
med namn och adress till info@fu-fudal.se

Betalningen av medlemsavgiften 100:- för enskild medlem

eller 150:- för makar/sambo - barn under 18 år gratis

kan göras på bg 127-3408


OBS - GLÖM EJ NAMN