Fotoalbum

Bilden tagen 1963
Bilden tagen 1963
Magasinet vid järnvägsstationen bilden tagen 1965
Magasinet vid järnvägsstationen bilden tagen 1965
Anna väntar på tåget 1951. Foto AS
Anna väntar på tåget 1951. Foto AS
Banvaktsstugan foto 1963
Banvaktsstugan foto 1963
Gammal lada intill banvaktarbostället- foto 1963
Gammal lada intill banvaktarbostället- foto 1963
Uthusen bakom källarbacken - foto 1963
Uthusen bakom källarbacken - foto 1963

P G A DE DÅLIGA VÄDERLEKSUTSIKTERNA

FÖR LÖRDAGEN DEN 30:E MAJ 2015

STÄLLER VI IN AKTIVITETERNA!!!!😥

Dessutom var Tågkompaniet ovilliga att minska farten förbi oss! 

Från 1891 till 1965 hade Fu en egen järnvägsstation - idag finns inget kvar av den - skylten har dock skymtats i Nusnäs.

Stinsen Erik Ahlin var född den 2 september 1900.
8/2 1919 blev han tillförordnad stationskarl
1/7 1924 - extra stationskarl
1/1 1926 - ordinarie stationskarl
1/7 1926 - stationsförman i Fu
1/1 1947 - kontorist
1965 gick han i pension när stationen las ner

Norr om järnvägsstationen fanns en banvaktarstuga i Höghol som står kvar än i dag.

Klicka på bilderna för att få bildspel och se text.

Bilderna kommer från Inga-Lill och Bertil Presthans om inget annat anges.