Årtal och människor okänt. . . .troligen 1962 - vilket var första året för dop på Tomtbacken.