Julgranen i Fu Centrum är borta

Det blev bara en sekonds video tyvärr......

Före

Fästning av vajer

Den fula toppen...

syns stjärnan?

Sågas runt - elegant!

Drygt 120 år var granen

Vy från Stampbude den 1 juni 2020

1 maj 2020

Våra grillträffar fortsätter den första fredagen varje månad.

Vi visar hänsyn och håller avstånd under rådande omständigheter!

Välkomna!

 

 

Och stort tack till sponsring och renovering av rum 3 i kvarnstugan klicka på länken nedan för att se

http://www.fu-fudal.se/34225995

I augusti 2019 anordnade byalaget en trevlig utflykt till Falu Gruva.

En slogbod blir till - STAMPBUDE

Bild från invigningen trots lite regn en välbesökt tillställning. Foto LR

Nu har slogboden invigts!

Den döptes efter tillverkaren och heter nu STAMPBUDE

Arne Katrin fick blommor och applåder.

Många kom för att vara med på tillställningen.

Det bjöds på korv, hamburgare och dryck!

 

 

Arne Katrin m fl har jobbat färdigt med den nya slogboden. Här nedan lite bilder från uppförandet.

 

Fuviken Vintern - vår 2018 Foto Lennart Lind

Byns mycket uppskattade nya bro!

Vintern 2018-2019 varade inte riktigt lika länge och inte lika snörik.

 

 

Det sägs att det var mycket läänge sedan.... 

.... som vi hade så mycket snö som det var i vintern 2017-2018

Snön kom i slutet av november 2017 och låg kvar till mitten april. REKORD!

 

Det skilde inte många månader/veckor mellan dessa bilder.

snö fr Myrkroksvägen

Rådjursspår mot matning

Högvatten maj

mera högvatten

29 maj

En fin gammal bild från Fu 1928. Gamla dammen i Fuån nedströms vägen till Rättvik. Barbro Jannes Andersson t.v. och Täkt Gustav. Dammen användes som kvarndamm och blötläggning av korgvirke. Historisk bild från Zornsamlingarna.
Owe Hållmarker

Mer än tillräckligt vatten - bilden tagen 29 okt 2014.

Vattennivån i Siljan

Länken

https://login.vattenreglering.se/m/vattenstand.asp

till aktuellt vattenstånd!

 

Fu-Fudal

Vill du kontakta oss skicka ett mail till info@fu-fudal.se

Denna hemsida är tänkt att vara en samlingsplats för bilder och skrifter om byn Fu-Fudal från gamla tider fram till idag.
Vi tycker att det finns stor anledning att åter försöka sätta byn "på kartan".

Vi vill framföra ett stort tack till Ivar Johansson- vars skrifter "Återblickar på livet i byn Nusnäs (del 1 och 2)"- varit en ovärderlig källa att ösa ur. Vi återger delar av dessa skrifter med Ivars benägna tillstånd. Hans material baseras till största delen på Hållås Evert Johanssons uppteckningar från 1950-60-talet. De flesta av dessa berättelser har under nämnda tidsperiod varit publicerade i Mora Tidning och/eller Falu-Kuriren, medan en del material är hämtat ur otryckta uppsatser och anteckningar förda av Hållås Evert.
Under avsnittet om fäbodar har vi även saxat delar ur "Projekt Runeberg" från Svenska Turistföreningens årsskrift 1905.

Tack även till Inga-Lill och Bertil Presthans, Anna och Arne Söderkvist och Eivor Nilsson för deras stora bidrag i form av bilder, skrifter och nedteckningar.

 Vi hoppas naturligtvis att även andra Fu-bor (nuvarande eller före detta) ska bidra med ytterligare material.

 

Senaste ändring 2 juni 2020

Louise Rosén & Christer Nilsson