Efter årsmötet

Här ser du nya styrelsen http://www.fu-fudal.se/34225987 klicka på länken!

Observera även att medlemsavgiften sänkts för makar/sambo och att barn under 18 är gratis.

Föreningen har nu bankgiro 127-3408

Sommar i Fu-Fudal

Bild från Loppiset i Kvarnen.

 

 

 

Till midsommar öppnar byns loppis i Kvarnen

och BrittaiDalarna öppnar sin kurbitslada.

 

16 juli infaller Högsommardag i byarna Nusnäs och Fu

 

Lördagen den 13:e maj

gjordes ett hästjobb av ca 15 medlemmar som rensade vid Fuåns mynning. Senare ska en sloggbod uppföras där!

Lördagen den 6:e augusti 2016 invigdes Dalviksbron officiellt

Christer döper bron

Namnet blev....

Lars Aronsson fick vandra över först!

Mingel vid brofästet

Stig vann namntävlingen!

Renoveringssidan är nu uppdaterad aug 2016

Lillian i tapetserartagen juni 2016

2016-08-16

http://www.fu-fudal.se/34225995 klicka här och kom direkt till de nya bilderna

 

Det blir spelmansstämma i år också! Den 16 juli!

Utsikt från julgranen 2014!

Mer än tillräckligt vatten - bilden tagen 29 okt 2014.

Vattennivån i Siljan

Länken

http://www.webowe.nu/vatten/

till aktuellt vattenstånd!

 

Fu-Fudal

Vill du kontakta oss skicka ett mail till info@fu-fudal.se

Denna hemsida är tänkt att vara en samlingsplats för bilder och skrifter om byn Fu-Fudal från gamla tider fram till idag.
Vi tycker att det finns stor anledning att åter försöka sätta byn "på kartan".

Vi vill framföra ett stort tack till Ivar Johansson- vars skrifter "Återblickar på livet i byn Nusnäs (del 1 och 2)"- varit en ovärderlig källa att ösa ur. Vi återger delar av dessa skrifter med Ivars benägna tillstånd. Hans material baseras till största delen på Hållås Evert Johanssons uppteckningar från 1950-60-talet. De flesta av dessa berättelser har under nämnda tidsperiod varit publicerade i Mora Tidning och/eller Falu-Kuriren, medan en del material är hämtat ur otryckta uppsatser och anteckningar förda av Hållås Evert.
Under avsnittet om fäbodar har vi även saxat delar ur "Projekt Runeberg" från Svenska Turistföreningens årsskrift 1905.

Tack även till Inga-Lill och Bertil Presthans, Anna och Arne Söderkvist och Eivor Nilsson för deras stora bidrag i form av bilder, skrifter och nedteckningar.

 Vi hoppas naturligtvis att även andra Fu-bor (nuvarande eller före detta) ska bidra med ytterligare material.

 

Senaste ändring 21 juni 2017

Louise Rosén & Christer Nilsson