Välkommen till Fu-Fudal

Julgranständning!

Den 29 november kl 18 tänds traditionsenligt granen i Fu Centrum.

Vi bjuder på glögg, struvor och pepparkakor.

Välkomna

Nu är det 8 nya slingor med ledlampor i vår gran i Fu Centrum!

Äntligen har vi fått ny skylt på Fudalsvägen!

Förr stog det - ej genomfart - vilket inte var möjligt men många försökte!

Lördagen den 12 juli var det Fudalens Dag. Det var en välbesökt tillställning -stort tack till alla som bidrog till det fina resultatet!
Söndagen den 13 juli 2014 var det fäbodgudstjänst och dop i Fudalen! 4 killar döptes!
Brittas Kurbitzlada
Fuviken i solnedgång 9 juli 2014
Mer än tillräckligt vatten - bilden tagen 29 okt.

Vattennivån i Siljan

Länken http://www.webowe.nu/vatten/ till aktuellt vattenstånd!

 

Fu-Fudal

Denna hemsida är tänkt att vara en samlingsplats för bilder och skrifter om byn Fu-Fudal från gamla tider fram till idag.
Vi tycker att det finns stor anledning att åter försöka sätta byn "på kartan".

Vi vill framföra ett stort tack till Ivar Johansson- vars skrifter "Återblickar på livet i byn Nusnäs (del 1 och 2)"- varit en ovärderlig källa att ösa ur. Vi återger delar av dessa skrifter med Ivars benägna tillstånd. Hans material baseras till största delen på Hållås Evert Johanssons uppteckningar från 1950-60-talet. De flesta av dessa berättelser har under nämnda tidsperiod varit publicerade i Mora Tidning och/eller Falu-Kuriren, medan en del material är hämtat ur otryckta uppsatser och anteckningar förda av Hållås Evert.
Under avsnittet om fäbodar har vi även saxat delar ur "Projekt Runeberg" från Svenska Turistföreningens årsskrift 1905.

Tack även till Inga-Lill och Bertil Presthans, Anna och Arne Söderkvist och Eivor Nilsson för deras stora bidrag i form av bilder, skrifter och nedteckningar.

 Vi hoppas naturligtvis att även andra Fu-bor (nuvarande eller före detta) ska bidra med ytterligare material.

 

Senaste ändring 31 okt 2014 - Vi som gör denna sida - Louise Rosén & Christer Nilsson
Louise & Christer