Välkommen till Fu-Fudal

GLAD PÅSK

Hoppas att alla får en Glad Påsk

och att vi får ännu mera vår!

 

 

I brist på blommor och blad 

- en bild på mossiga stenar

(kvarvarande fundament till en kvarn) vid Fuån.

2 tranor på ängen och vi har sett 2 till. Bilden togs 3 april men då hade de varit här ett tag.
Fuviken 1 april

Vattennivån i Siljan hoppas vi ska vara högre i sommar än 2013 som var jättedåligt. Det ser inte mycket ut nu heller!

Länken http://www.webowe.nu/vatten/ till aktuellt vattenstånd!

 

Nu väntar vi på blommornas ankomst i Fudalen
Lördagen den 12 juli blir det Fudalens Dag med aktiviter på flera ställen.
Söndagen den 13 juli 2014 blir det fåbodsgudstjänst och dop i Fudalen!

Fu-Fudal

Denna hemsida är tänkt att vara en samlingsplats för bilder och skrifter om byn Fu-Fudal från gamla tider fram till idag.
Vi tycker att det finns stor anledning att åter försöka sätta byn "på kartan".

Vi vill framföra ett stort tack till Ivar Johansson- vars skrifter "Återblickar på livet i byn Nusnäs (del 1 och 2)"- varit en ovärderlig källa att ösa ur. Vi återger delar av dessa skrifter med Ivars benägna tillstånd. Hans material baseras till största delen på Hållås Evert Johanssons uppteckningar från 1950-60-talet. De flesta av dessa berättelser har under nämnda tidsperiod varit publicerade i Mora Tidning och/eller Falu-Kuriren, medan en del material är hämtat ur otryckta uppsatser och anteckningar förda av Hållås Evert.
Under avsnittet om fäbodar har vi även saxat delar ur "Projekt Runeberg" från Svenska Turistföreningens årsskrift 1905.

Tack även till Inga-Lill och Bertil Presthans, Anna och Arne Söderkvist och Eivor Nilsson för deras stora bidrag i form av bilder, skrifter och nedteckningar.

 Vi hoppas naturligtvis att även andra Fu-bor (nuvarande eller före detta) ska bidra med ytterligare material.

 

Snart dags att börja ta tag i renoveringen av kvarnstugan! Städning av kvarnen kommer att äga rum den 17 maj!
Senaste ändring 12 april 2014 - Vi som gör denna sida - Louise Rosén & Christer Nilsson
Louise & Christer