Välkommen till Fu-Fudal

Äntligen har vi fått ny skylt på Fudalsvägen!

Förr stog det - ej genomfart - vilket inte var möjligt men många försökte!

Slut för säsongen!!

Sista helgen i augusti hade vi säsongsavslutning i kvarnen - med loppis - nytt och gammalt.

Vill passa på att TACKA alla som bidragit.

Det har blivit klirr i byns kassa!!Cool

Ber om ursäkt för lite dålig kvalitet på bilderna. Det blev ett collage och jag tar tacksamt emot bättre bilder!

Tack alla som besökte oss på Fudalens Dag!!

Det var 7 personer som hade alla rätt på bildrebuspromenaden!

svaret på utslagsfrågan var 70 st

vinnare Lars Wallbom 66 st

2:a Kristina Bergbom 78 st

3:a Pia Åberg 87 st

Lördagen den 12 juli var det Fudalens Dag. Det var en välbesökt tillställning -stort tack till alla som bidrog till det fina resultatet!
Söndagen den 13 juli 2014 var det fäbodgudstjänst och dop i Fudalen! 4 killar döptes!
Brittas Kurbitzlada

Den 17:e maj var det städdag i kvarnen och bakom kvarnstugan!

Stort tack till alla medverkande!Cool 

Foto från kvarnen Caroline Åberg

Det gamla raserade skjulet är nu borta
Kvarnen städades ordentligt
Interiör kvarnen
Foto Caroline Åberg
Kaffepaus för alla som var med och städade upp överallt
Interiör kvarnen
Foto Caroline Åberg
Fuviken i solnedgång 9 juli 2014

Vattennivån i Siljan

Länken http://www.webowe.nu/vatten/ till aktuellt vattenstånd!

 

Fu-Fudal

Denna hemsida är tänkt att vara en samlingsplats för bilder och skrifter om byn Fu-Fudal från gamla tider fram till idag.
Vi tycker att det finns stor anledning att åter försöka sätta byn "på kartan".

Vi vill framföra ett stort tack till Ivar Johansson- vars skrifter "Återblickar på livet i byn Nusnäs (del 1 och 2)"- varit en ovärderlig källa att ösa ur. Vi återger delar av dessa skrifter med Ivars benägna tillstånd. Hans material baseras till största delen på Hållås Evert Johanssons uppteckningar från 1950-60-talet. De flesta av dessa berättelser har under nämnda tidsperiod varit publicerade i Mora Tidning och/eller Falu-Kuriren, medan en del material är hämtat ur otryckta uppsatser och anteckningar förda av Hållås Evert.
Under avsnittet om fäbodar har vi även saxat delar ur "Projekt Runeberg" från Svenska Turistföreningens årsskrift 1905.

Tack även till Inga-Lill och Bertil Presthans, Anna och Arne Söderkvist och Eivor Nilsson för deras stora bidrag i form av bilder, skrifter och nedteckningar.

 Vi hoppas naturligtvis att även andra Fu-bor (nuvarande eller före detta) ska bidra med ytterligare material.

 

Senaste ändring 27 aug 2014 - Vi som gör denna sida - Louise Rosén & Christer Nilsson
Louise & Christer