Välkommen till Fu-Fudal

 

 

God fortsättning på det nya året!!

❄️❄️❄️❄️

29 maj i år är det 50 år sedan Fu´s järnvägsstation lades ner.

Tack alla som bidrog till en trevlig kväll i kvarnstugan när vi tände vår ståtliga gran. Tack alla sponsorer -alla bybor och medlemmar i byalaget samt Nusnäs blomsterfond.
Nu är det 8 nya slingor med ledlampor i vår gran i Fu Centrum!

Äntligen har vi fått ny skylt på Fudalsvägen!

Förr stog det - ej genomfart - vilket inte var möjligt men många försökte!

Mer än tillräckligt vatten - bilden tagen 29 okt.

Vattennivån i Siljan

Länken http://www.webowe.nu/vatten/ till aktuellt vattenstånd!

 

Lördagen den 12 juli var det Fudalens Dag. Det var en välbesökt tillställning -stort tack till alla som bidrog till det fina resultatet!
Klicka på rubriken så kommer du till lite bilder.
Söndagen den 13 juli 2014 var det fäbodgudstjänst och dop i Fudalen! 4 killar döptes!
Klicka på rubriken så kommer du till lite bilder.
Brittas Kurbitzlada

Fu-Fudal

Denna hemsida är tänkt att vara en samlingsplats för bilder och skrifter om byn Fu-Fudal från gamla tider fram till idag.
Vi tycker att det finns stor anledning att åter försöka sätta byn "på kartan".

Vi vill framföra ett stort tack till Ivar Johansson- vars skrifter "Återblickar på livet i byn Nusnäs (del 1 och 2)"- varit en ovärderlig källa att ösa ur. Vi återger delar av dessa skrifter med Ivars benägna tillstånd. Hans material baseras till största delen på Hållås Evert Johanssons uppteckningar från 1950-60-talet. De flesta av dessa berättelser har under nämnda tidsperiod varit publicerade i Mora Tidning och/eller Falu-Kuriren, medan en del material är hämtat ur otryckta uppsatser och anteckningar förda av Hållås Evert.
Under avsnittet om fäbodar har vi även saxat delar ur "Projekt Runeberg" från Svenska Turistföreningens årsskrift 1905.

Tack även till Inga-Lill och Bertil Presthans, Anna och Arne Söderkvist och Eivor Nilsson för deras stora bidrag i form av bilder, skrifter och nedteckningar.

 Vi hoppas naturligtvis att även andra Fu-bor (nuvarande eller före detta) ska bidra med ytterligare material.

 

Senaste ändring 3 jan 2015 - Vi som gör denna sida - Louise Rosén & Christer Nilsson
Louise & Christer