Välkommen till Fu-Fudal

Kommande aktiviteter

 

Vi planerar en städdag i Fu Centrum den 14:e maj, innebär lite röjning, gräsklippning mm

Självklart serveras kaffe till medverkande.

 

Nedan ser du fler av sommarens kommande aktiviteter .....

 

Det är i år 50 års sedan Fu´s järnvägsstation lades ner. Det skedde den 29 maj 1965. Kommer att firas den 30:e maj.
Den 12:e juli 14.00 blir det fäbodgudstjänst och förhoppningsvis dop.
Den 4:e juli blir det Fudalens Dag.
Utsikt från julgranen!
Mer än tillräckligt vatten - bilden tagen 29 okt.

Vattennivån i Siljan

Länken http://www.webowe.nu/vatten/ till aktuellt vattenstånd!

 

Fu-Fudal

Denna hemsida är tänkt att vara en samlingsplats för bilder och skrifter om byn Fu-Fudal från gamla tider fram till idag.
Vi tycker att det finns stor anledning att åter försöka sätta byn "på kartan".

Vi vill framföra ett stort tack till Ivar Johansson- vars skrifter "Återblickar på livet i byn Nusnäs (del 1 och 2)"- varit en ovärderlig källa att ösa ur. Vi återger delar av dessa skrifter med Ivars benägna tillstånd. Hans material baseras till största delen på Hållås Evert Johanssons uppteckningar från 1950-60-talet. De flesta av dessa berättelser har under nämnda tidsperiod varit publicerade i Mora Tidning och/eller Falu-Kuriren, medan en del material är hämtat ur otryckta uppsatser och anteckningar förda av Hållås Evert.
Under avsnittet om fäbodar har vi även saxat delar ur "Projekt Runeberg" från Svenska Turistföreningens årsskrift 1905.

Tack även till Inga-Lill och Bertil Presthans, Anna och Arne Söderkvist och Eivor Nilsson för deras stora bidrag i form av bilder, skrifter och nedteckningar.

 Vi hoppas naturligtvis att även andra Fu-bor (nuvarande eller före detta) ska bidra med ytterligare material.

 

Senaste ändring 1 mars 2015 - Vi som gör denna sida - Louise Rosén & Christer Nilsson
Louise & Christer