Det blev en spelmansstämma i år också tack vare Arne Söderqqvist. Det kom flera.....

Svaren på vår tipspromenad på Fudalens Dag

Vilket år antogs namnet Bagar Rulles Väg?                    1. 1980

Fu var stationssamhälle till 1965 - från vilket år då?     1. 1891

När byggdes Storkvänn?                                                     X. 1814

Hur många broar finns det i Fudalen?                              X.  3

Vilket är ett grund i Fuviken?                                              1.  Abborrhar

När blev järnvägsövergången på Fudalsvägen klar?       X.  2010 sept

När byggdes tjärfabriken i Fu?                                             2.  1909

Hur många skvaltkvarnar fanns i behåll 1916 i Fuån?      X.  4

Hur många hushåll fanns i Fu 1958?                                    2.  24

Vilket år forslades Carl XIV Johans sargofag genom Fu?   X.  1856             

Hur många skattebönder fanns i Fudal 1569?                    1.  4

Vad betyder agär?                                                                    1.  havre

Utslagsfrågan - 115 st trådrullar

vinnare; Bertil Presthans, 2:a Eva Öst, 3:a Inga-Lill Presthans alla med 8 rätt

18 st deltog

Renoveringen av kvarnstugan

Renoveringen av kvarnstugan har återupptagits!

Köket helt klart - Tack Lillian och Göran för bra jobb!

Första rummet är tapetserat och sedan har det påbörjats sätta upp bröstpanel - fortsättning följer. . . . .

Vi började den 1 juni och idag är det 4 juni!!

 

Köket
Under tapetsering
Köket
Någon list saknas annars är köket helt klart.
Köket
T o m dörren har fått ett lyft!
Första rummet
Tapetseringen klar
Vid ytterdörren
Vi kunde inte hålla oss och satte upp panel fram till fönstret bara för att visa hur det kommer att se ut!

Röjning och städning av nedervåningen i kvarnen

Tack alla som hjälpte till att snygga upp kvarnens nedervåning. Ett dammigt jobb, men nu är det nästan klart. Många vändor till tippen blev det också.

 

Städning av kvarnen nästan klar.
Tjejerna som sopade mjöl och annat....
Trodde att vi var klara,
så hittades detta bakom en dörr under trappan. SUCK

Bron kommer att invigas med pompa lite senare, inbjudan har gått ut till medlemmar i byalaget. Vinnande namnförslag kungörs då!!

Utsikt från julgranen!

Mer än tillräckligt vatten - bilden tagen 29 okt 2014.

Vattennivån i Siljan

Länken

http://www.webowe.nu/vatten/

till aktuellt vattenstånd!

 

Fu-Fudal

Vill du kontakta oss skicka ett mail till info@fu-fudal.se

Denna hemsida är tänkt att vara en samlingsplats för bilder och skrifter om byn Fu-Fudal från gamla tider fram till idag.
Vi tycker att det finns stor anledning att åter försöka sätta byn "på kartan".

Vi vill framföra ett stort tack till Ivar Johansson- vars skrifter "Återblickar på livet i byn Nusnäs (del 1 och 2)"- varit en ovärderlig källa att ösa ur. Vi återger delar av dessa skrifter med Ivars benägna tillstånd. Hans material baseras till största delen på Hållås Evert Johanssons uppteckningar från 1950-60-talet. De flesta av dessa berättelser har under nämnda tidsperiod varit publicerade i Mora Tidning och/eller Falu-Kuriren, medan en del material är hämtat ur otryckta uppsatser och anteckningar förda av Hållås Evert.
Under avsnittet om fäbodar har vi även saxat delar ur "Projekt Runeberg" från Svenska Turistföreningens årsskrift 1905.

Tack även till Inga-Lill och Bertil Presthans, Anna och Arne Söderkvist och Eivor Nilsson för deras stora bidrag i form av bilder, skrifter och nedteckningar.

 Vi hoppas naturligtvis att även andra Fu-bor (nuvarande eller före detta) ska bidra med ytterligare material.

 

Senaste ändring 23 juli 2016 - Vi som gör denna sida - Louise Rosén & Christer Nilsson

Louise & Christer