Kommande händelser i byn

Sommarbild från Fuviken

Det blir städdagar den 12:eoch 19:e maj. Det första datumet avser städning (sanering) av bottenvåningen i kvarnen. Den senare avser uppsnyggning av området utanför kvarnstugan.

Vi avser också att återuppta renoveringen av kvarnstugan.

Fudalens dag kommer att äga rum helgen 16 och 17 juli.

Den 17 juli är det dags för ”högsommardag i byarna Nusnäs och Fu”.

Det blir ingen fäbodgudstjänst i år.

Loppisverksamheten startar i samband med midsommar. Britta's Kurbitslada återkommer också.

Bron över Fuån är ju i princip färdigdtälld, men ”uppfarterna” ska förbättras. Den ska ju också få ett namn och en tävling har utlysts. Vinnaren kommer att premieras i samband med att en högtidlig invigning sker.

Staketet vid kvarnstugan på plats. De gamla revs i våras vid städningen - helt ruttna!

Spelmansstämma på Fudalens Dag 2015 - STORT TACK Arne !!

I samband med Fudalens dag  den 4 juli skickades det en inbjudan  till  den första spelmansstämman i Fudal.

Det kom ett tiotal duktiga spelmän och kvinnor som spelade fiol, nyckelharpa, cittra och munspel.
Av applåderna att döma uppskattade publiken den fina musikstunden. Vi får hoppas att det kan bli en ny spelmansstämma i Fudal även nästa år.
På den första bilden visas Arne Söderkvist (initiativtagare till stämman) fiol och Sune Borgström cittra och munspel
Den andra bilden visar Sven Bergman och hans son, Arne Söderkvist, Sune Borgström samt Katarin och Börje Olpers. Timo Melakari är skymd bakom Börje.
Den tredje bilden visar en skicklig nyckelharpsspelare från USA som spelar ihop med Sven Bergman
 
Arne Söderkvist i Fu.
Arne Söderkvist (initiativtagare till stämman) fiol och Sune Borgström cittra och munspel
Sven Bergman och hans son, Arne Söderkvist, Sune Borgström samt Katarin och Börje Olpers. Timo Melakari är skymd bakom Börje.
en skicklig nyckelharpsspelare från USA som spelar ihop med Sven Bergman

Utsikt från julgranen!

Mer än tillräckligt vatten - bilden tagen 29 okt 2014.

Vattennivån i Siljan

Länken

http://www.webowe.nu/vatten/

till aktuellt vattenstånd!

 

Fu-Fudal

Vill du kontakta oss skicka ett mail till info@fu-fudal.se

Denna hemsida är tänkt att vara en samlingsplats för bilder och skrifter om byn Fu-Fudal från gamla tider fram till idag.
Vi tycker att det finns stor anledning att åter försöka sätta byn "på kartan".

Vi vill framföra ett stort tack till Ivar Johansson- vars skrifter "Återblickar på livet i byn Nusnäs (del 1 och 2)"- varit en ovärderlig källa att ösa ur. Vi återger delar av dessa skrifter med Ivars benägna tillstånd. Hans material baseras till största delen på Hållås Evert Johanssons uppteckningar från 1950-60-talet. De flesta av dessa berättelser har under nämnda tidsperiod varit publicerade i Mora Tidning och/eller Falu-Kuriren, medan en del material är hämtat ur otryckta uppsatser och anteckningar förda av Hållås Evert.
Under avsnittet om fäbodar har vi även saxat delar ur "Projekt Runeberg" från Svenska Turistföreningens årsskrift 1905.

Tack även till Inga-Lill och Bertil Presthans, Anna och Arne Söderkvist och Eivor Nilsson för deras stora bidrag i form av bilder, skrifter och nedteckningar.

 Vi hoppas naturligtvis att även andra Fu-bor (nuvarande eller före detta) ska bidra med ytterligare material.

 

Senaste ändring 19 april 2016 - Vi som gör denna sida - Louise Rosén & Christer Nilsson

Louise & Christer