Kommande händelser i byn

Sommarbild från Fuviken

 

Fudalens dag kommer att äga rum 16 juli. Arne har lovat spelmansstämma i Fu Centrum, se nedan hur det var förra året.

Den 17 juli är det dags för ”högsommardag i byarna Nusnäs och Fu”.

Loppisverksamheten startar helgen 2-3 juli

Britta's Kurbitslada är igång!

Årsmötet avklarat

Nya styrelsen finns på http://www.fu-fudal.se/34225987

 

Renoveringen av kvarnstugan

Renoveringen av kvarnstugan har återupptagits!

Köket helt klart - Tack Lillian och Göran för bra jobb!

Första rummet är tapetserat och sedan har det påbörjats sätta upp bröstpanel - fortsättning följer. . . . .

Vi började den 1 juni och idag är det 4 juni!!

 

Köket
Under tapetsering
Köket
Någon list saknas annars är köket helt klart.
Köket
T o m dörren har fått ett lyft!
Första rummet
Tapetseringen klar
Vid ytterdörren
Vi kunde inte hålla oss och satte upp panel fram till fönstret bara för att visa hur det kommer att se ut!

Röjning och städning av nedervåningen i kvarnen

Tack alla som hjälpte till att snygga upp kvarnens nedervåning. Ett dammigt jobb, men nu är det nästan klart. Många vändor till tippen blev det också.

 

Städning av kvarnen nästan klar.
Tjejerna som sopade mjöl och annat....
Trodde att vi var klara,
så hittades detta bakom en dörr under trappan. SUCK

Spelmansstämma på Fudalens Dag 2015 - STORT TACK Arne !!

I samband med Fudalens dag  den 4 juli skickades det en inbjudan  till  den första spelmansstämman i Fudal.

Det kom ett tiotal duktiga spelmän och kvinnor som spelade fiol, nyckelharpa, cittra och munspel.
Av applåderna att döma uppskattade publiken den fina musikstunden. Vi får hoppas att det kan bli en ny spelmansstämma i Fudal även nästa år.
På den första bilden visas Arne Söderkvist (initiativtagare till stämman) fiol och Sune Borgström cittra och munspel
Den andra bilden visar Sven Bergman och hans son, Arne Söderkvist, Sune Borgström samt Katarin och Börje Olpers. Timo Melakari är skymd bakom Börje.
Den tredje bilden visar en skicklig nyckelharpsspelare från USA som spelar ihop med Sven Bergman
 
Arne Söderkvist i Fu.
Arne Söderkvist (initiativtagare till stämman) fiol och Sune Borgström cittra och munspel
Sven Bergman och hans son, Arne Söderkvist, Sune Borgström samt Katarin och Börje Olpers. Timo Melakari är skymd bakom Börje.
en skicklig nyckelharpsspelare från USA som spelar ihop med Sven Bergman

Bron över Fuån är ju i princip färdigdtälld, men ”uppfarterna” ska förbättras. Den ska ju också få ett namn och en tävling har utlysts. Vinnaren kommer att premieras i samband med att en högtidlig invigning sker.

Utsikt från julgranen!

Mer än tillräckligt vatten - bilden tagen 29 okt 2014.

Vattennivån i Siljan

Länken

http://www.webowe.nu/vatten/

till aktuellt vattenstånd!

 

Fu-Fudal

Vill du kontakta oss skicka ett mail till info@fu-fudal.se

Denna hemsida är tänkt att vara en samlingsplats för bilder och skrifter om byn Fu-Fudal från gamla tider fram till idag.
Vi tycker att det finns stor anledning att åter försöka sätta byn "på kartan".

Vi vill framföra ett stort tack till Ivar Johansson- vars skrifter "Återblickar på livet i byn Nusnäs (del 1 och 2)"- varit en ovärderlig källa att ösa ur. Vi återger delar av dessa skrifter med Ivars benägna tillstånd. Hans material baseras till största delen på Hållås Evert Johanssons uppteckningar från 1950-60-talet. De flesta av dessa berättelser har under nämnda tidsperiod varit publicerade i Mora Tidning och/eller Falu-Kuriren, medan en del material är hämtat ur otryckta uppsatser och anteckningar förda av Hållås Evert.
Under avsnittet om fäbodar har vi även saxat delar ur "Projekt Runeberg" från Svenska Turistföreningens årsskrift 1905.

Tack även till Inga-Lill och Bertil Presthans, Anna och Arne Söderkvist och Eivor Nilsson för deras stora bidrag i form av bilder, skrifter och nedteckningar.

 Vi hoppas naturligtvis att även andra Fu-bor (nuvarande eller före detta) ska bidra med ytterligare material.

 

Senaste ändring 29 juni 2016 - Vi som gör denna sida - Louise Rosén & Christer Nilsson

Louise & Christer