senast uppdaterad 1 juli 2012

Här lägger jag in gammalt och nytt. . . .

Denna artikel fick jag av John Malmberg som hemlighållt denna resa i så många år:-)))

Nudistläger
i Fudal

Till sommaren får Fudal fä-
bodställe i Mora storfrämman-
de från Prankrike. Det ar Paris
Nudial Club, en av Frankrikes
största nudistkjubbar, som van-
ligen brukar hålla till vid Miami
Beach i Florida under somma­-
ren, men som nu beslutat att
njuta av sommaren i äktsvensk
miljö i fäbodstugorna i Fudals
fäbod vid Siljan. De Nusnäs-
bor som har fäbodstugor i Fu-
dal får i gengäld frj flygresa till
klubbens hotell vid franska
Rivieran, där de kostnadsfritt
får vistas under den tid som
lägret är i Fudal.

Strax före midsommar kom-
mer sällskapet med klubbens
egen DC-6:a med vilken sam-
ma dag Nusnäsborna anträder
resan till Antibes vid gränsen
till Monaco.

Anledningen till att det för-
näma sällskapet valt Sverige
till sommarens läger är att
Amerika under denna tid tros
bli överbefolkat på grund av
boxningsmatchen Ingemar Jo­-
hansson—Paterson. Resande-
strömmen till Amerika väntas
bli störst från Sverige, varför
sällskapet ganska ostört torde
få röra på sig vid fäboden.

Som landningsplats for den
stora DC-6:an var planerat att
medelst pumpar nu under vin-
tern frysa till en landningsbana
vid sjöstranden i Fudalviken,
men med tanke pa resenärernas
lätta klädsel och risken för
förkylning från ismassorna har
den tanken måst övergivas.
I stället har efter välvilligt
bistånd från vägförvaltningen
rikstolvan norr om Fu bred-
dats så att flygjätten kan
ner där. Under den tid som be-
hövs for landning och start
ledes all landsvägstrafik genom
Nusnäs.
1 april 1959


Fubor vill ha sänkt hastighet genom byn

 
Närmare 60 personer har skrivit på en lista med önskemål om att hastigheten genom Fu ska sänkas från 70 till 50 km i timmen.
Anna och Arne Söderkvist som formulerat skrivelsen med kravet på sänkt hastighet framhåller att sikten söderut är mycket begränsad för dem som kommer från Patrons väg och ska svänga ut på riksväg 70.
- Patrons väg är i förlängningen en skogsbilväg så där förekommer långsam trafik med traktorer, skogsmaskiner och timmerbilar. Då dessa kör ut på riksvägen uppkommer farliga situationer då bilisterna som kommer söderifrån på riksväg 70 ofta håller mycket hög hastighet.
I brevet till Transportstyrelsen ställs förslaget att hastigheten genom Fu ska sänkas till 50 och att en fartkamera sätts upp mot trafiken som kommer in i byn söderifrån.

Jan Norberg DD

Publicerad: 2010-10-25 05:32

Nog går det för fort ibland

 Våldsam krock söder om Fu
En minibuss och en mindre personbil kolliderade front mot front på riks 70 vid 18-tiden på torsdagskvällen. Olyckan inträffade i en svag högerkurva halvannan kilometer söder om Fu.
Räddningstjänsten var snabbt på plats och kunde släcka den börjat i motorrummet på småbilen. Tillskyndande medtrafikanter hade då lyckats få ut den ensamme föraren ur bilen.
 Även i minibussen färdades en person och båda fördes med ambulans för att få vård för sina skador. Som inte bedöms vara livshotande.
 Av spåren på olycksplatsen att döma har en av bilarna kommit över i fel körfält och kört rakt in i den andra bilen. Enligt vittnen på platsen handlar det inte om någon omkörningsolycka.
 De båda bilarna och räddningspersonal blockerade riksvägen under hela räddningsarbetet och det bildades kilometerlånga köer åt båda hållen under den cirka timslånga kampen med att ta hand om de båda skadade, få undan bilvraken och städa av olycksplatsen från alla lösa bildelar som spridits lång omkring vid den våldsamma smällen.
Lars-Erik Klockar DD
Publicerad: 2010-06-10 21:48

Brand hotade flera hus

Urklipp från DD´s nätupplaga.

En äldre man fördes i ambulans till Mora lasarett efter en stor gräsbrand i Fu någon mil söder Mora på fredagen. Den äldre mannen skulle elda gräs och gick för en kort stund ifrån elden. När han återvände hade branden spritt sig. Det var endast en meter ifrån att en gård med bostadshus hade slukats av elden.

- Vi fick larmet klockan 15.30. Förmodligen hade branden startat tidigare för den var omfattande när vi kom till platsen, berättar vice brandchef Johan Szymanski på Moras Räddningstjänst.

Han uppger att branden spritt sig till närheten av två gårdar.

- Lågorna var endast en meter från garaget till den ena gården när vi anlände. Vi fick koncentrera oss på att rädda den mest akut utsatta byggnaden i första hand.

Det lyckades och sedan inriktades arbetet på att skydda nästa gård, som låg cirka 50 meter från brandhärden. Även den insatsen gick bra.

Under den inledande fasen rekvirerades även Orsa brandkår till brandplatsen för att bistå med släckningen.

Efter det att boningshusen säkrats så fortsatte släckningen av branden genom att avgränsa brandhärden mellan en å och en väg.

Efter cirka 45 minuter var branden under kontroll.

Enligt Johan Szymanski orsakades branden av att en äldre man skulle elda gräs och lämnade brasan utan tillsyn för en kort stund.

När han observerade elden igen hade den spritt sig. Mannen försökte släcka elden själv medan en granne larmade räddningstjänsten.

En mindre utetoalett totalförstördes och en vägg på en mindre stuga fick skador.

Den äldre mannen fördes i ambulans till sjukhus för att undersöka om han fått eventuella rökskador. Total var det en yta på 15 000 kvadratmeter som eldhärjades.
Hans Olander Publicerad: 2010-04-30 19:21

Bilden tagen av LR som också var den granne som larmade.

Fu namnlöst

Lite kurisosa saxat ut Mora Tidning 2008-01-09:

Fu namnlöst


Byn Fu i Mora har inte lockat till sig särskilt många bofasta. Däremot tycks byn ha ett namn som tilltalar en mängd klåfingriga personer.


Nu har nämligen vägskylten stulits igen och det har skett under de sista dygnen under 2007 enligt den anmälan Vägverket gjort. Det börjar bli en handfull stölder av Fu-skylten bara under de senaste åren.

DÅLIGA Fu-vägar - ur DD - när?????

Titta sådana gropar det finns i vägbanan, säger Erik Lihm. Inte undra på att vi kör sönder våra bilar efter den här vägen.

 

Vägen är ju alldeles omöjlig, man kan inte köra här utan att förstöra sin bil. Det säger Erik Lihm, Fu, yrkeschaufför, som råkat ut för flera fjäderbrott. Han berättar också att en äldre man boende vid vägen som ramlade illa då han  steg ner i en grop i vägen.

 

Kör en tid sedan körde en bilist av en belysningsstolpe sedan bilen fått ett kst i en av väggroparna.

- Det hjälper tydligen inte att tjata på kommunen, säger Lihm. Jag har gjort så i två års tid nu och man har lovat och lovat, men ändå har det inte blivit någonting gjort. Vägen blir bara sämre och sämre.

- Det enda kommunen har gjort är att skrapat vågen och på så sätt fått fram stora och vassa stenar i vägbanan.

- Det är fel att påstå att vi inte åtgärdat vägar på två år säger vägansvarige Gunnar Olsson på byggnadskontoret. Vi har hyvlat den flera gånger och idag räknar vi med att ”lappa” den också samtidigt med en del vägarbeten i Färnäs.

- Övrigt är bara 200 meter av vägen kommunens, resterande delen är bysamfälld. De 200 metrarna går till en grupp gårdar inne i Fu.

Brosprängning 1968