Sågen

 • Flygfoto över sågen troligen tagen 1949. Här ser man att det fanns en egen damm vid sågen. Längst ner till höger tjärfabriken? Nedanför bilden går järnvägen.

 • Förfallna byggnader - upplag som ligger närmast järnvägen. Foto LR nov 2010.

 • Det förfallna byggnaden var Fusågens justeringsverk. Istället för att riva den så sattes den i brand (en godkänd sådan!) 30 mars 2011. Foto Bertil Presthans

 • När LR kom dit hade det mesta brunnit ner.

 • Patrons-Jerk i Fu (Gunnars Erik Johnsson) är den första kända ägaren till sågen i Fu. Han sålde den sedan till Emil Bengts i Nusnäs som sedermera flyttade till Patrons-Jerks före detta hem vid den norra dammkanten. Jerk hade då flyttat till Holen i Orsa, där han byggde upp en ny såg nere vid sjön.
  Detta är en bild från Bengts såg och korgmakeri.

 • Bengts såg - enligt Inga-Lill Presthans sysselsatte sågen, korgfabriken och tjärfabriken över 100 personer.

 • Kontoret på Bengts såg

 • Sågdammen 1960 - foto Arne Söderkvist

 • Fu sågen 1977 - foto Arne Söderkvist

 • Fu sågen 1982 - foto Arne Söderkvist

 • Fu sågen 1985 - foto Arne Söderkvist

 • Bild från vägen tagen dec 2009 (LR) den nya byggnaden byggd 200? av Rolf Mossbäck Trävaru AB.

 • Boggs Grus AB äger sedan 2002 fastigheten närmast vägen och Rolf Mossbäck Trävaru AB äger själva sågen sedan 2005.

 • Nytt virkesskydd som uppfördes mycket snabbt i böran av november 2010. (LR)