En uppgrävt myrstack - en av flera som Louise har stött på. 2009