En dag i början av januari vid Fuviken!

Vi får de fram emot gemensamma grillkvällar med början i april.

Mer info kommer!

Under tiden------

Håll ut och sköt om er!

Byns nya "julgran" är nu släckt och vi hoppas att vi ska kunna tända den under högtidliga former 2021!

Istället för granen har vi nu rest en flaggstång som invigdes den 10 juli 2020 med bubbel och snittar!

Vy från Stampbude den 1 juni 2020

Julgranen i Fu Centrum är borta

Det blev bara en sekonds video tyvärr......

Före

Fästning av vajer

Den fula toppen...

syns stjärnan?

Sågas runt - elegant!

Drygt 120 år var granen

En fin gammal bild från Fu 1928. Gamla dammen i Fuån nedströms vägen till Rättvik. Barbro Jannes Andersson t.v. och Täkt Gustav. Dammen användes som kvarndamm och blötläggning av korgvirke. Historisk bild från Zornsamlingarna.
Owe Hållmarker

Mer än tillräckligt vatten - bilden tagen 29 okt 2014.

Vattennivån i Siljan

Länken

https://login.vattenreglering.se/m/vattenstand.asp

till aktuellt vattenstånd!

 

Fu-Fudal

Vill du kontakta oss skicka ett mail till info@fu-fudal.se

Denna hemsida är tänkt att vara en samlingsplats för bilder och skrifter om byn Fu-Fudal från gamla tider fram till idag.
Vi tycker att det finns stor anledning att åter försöka sätta byn "på kartan".

Vi vill framföra ett stort tack till Ivar Johansson- vars skrifter "Återblickar på livet i byn Nusnäs (del 1 och 2)"- varit en ovärderlig källa att ösa ur. Vi återger delar av dessa skrifter med Ivars benägna tillstånd. Hans material baseras till största delen på Hållås Evert Johanssons uppteckningar från 1950-60-talet. De flesta av dessa berättelser har under nämnda tidsperiod varit publicerade i Mora Tidning och/eller Falu-Kuriren, medan en del material är hämtat ur otryckta uppsatser och anteckningar förda av Hållås Evert.
Under avsnittet om fäbodar har vi även saxat delar ur "Projekt Runeberg" från Svenska Turistföreningens årsskrift 1905.

Tack även till Inga-Lill och Bertil Presthans, Anna och Arne Söderkvist och Eivor Nilsson för deras stora bidrag i form av bilder, skrifter och nedteckningar.

 Vi hoppas naturligtvis att även andra Fu-bor (nuvarande eller före detta) ska bidra med ytterligare material.

 

Senaste ändring 22 januari 2021

Louise Rosén & Christer Nilsson