Fotoalbum

Hanspersgården - detta hus finns kvar.

Björkmansgården - denna gård flyttades till Uppsala Näs 1968 - det enda som finns kvar på tomten är pumpen.

Liss-stugu - detta hus finns kvar!

Ulf Frost i Norrköping hittade en skannad bild på frostgården i Fu där hans morfar och mormor med sina sex små barn bodde bland andra hans mor Frost Anna. På senare år bodde de i "Österrike" där sedermera Kant Erik och Axel Eriksson hade korgtillverkning. Morfar hette Frost Anders och han dog på 50-

Frostgården och kvarnen. Frostgården byggdes under senare delen av 1800-talet av Frost Anders Nilsson, gift med Gunnäs Brita. Södra delen av bygganden utgjorde verkstad där Nilsson slutade som anställd vid Stilles i Stockholm. Han uppfann ett flertal operationsverktyg som ännu tillverkas av Stilles.

Masolsgården - finns kvar

Tjäder-Augustas stuga - finns kvar

Petterssons hus - finns kvar om än om- och tillbyggt.

Per Englunds - Detta hus bebodde av Tord Löwenhjelm och brann ner under hans tid.

Damber-Gunnar med moröjd´n

Damber-Gunnar med modern Margit - han bodde i Fu men denna bild är tagen på gården i Nusnäs.

Hållåsgårdens baksida - Detta finns kvar!

Hållåsgården - finns kvar!

Runtgården med Hållås och Hanspers

Här kommer ett antal bilder av hus och människor som vi fått från bl a Inga-Lill och Bertil Presthans.
Texter redigerade 2010-03-20

Ny bild 2011-01-02 på Frostgården.
Ska komplettera senare med bilder på hur det ser ut idag.

Finns det fler gamla bilder från byggnader och människor i Fu-Fudal så tar vi tacksamt emot.