"Traktorägg" - dessa används men på andra ställen stor de kvar år efter år. Märken efter hämtade "ägg" där gräset blivit grönt - tidig vårbild 2009