Naturen

Här är några naturbilder
från Fudalen vid olika årstider.

Bilderna tagna av Louise Rosén