Här är bild på flera som döptes 1966 oavsett vad som står ovan bilden!